Αγία Αικατερίνη  

ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

FRIERN BARNET, LONDON